Over ons

Over Weerclub Gouda

Reden van ons bestaan
De educatieve tak van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden had van 1985 tot 1990 al een groot aantal lessen over planten en dieren ontwikkeld, die op de leszolder van de kinderboerderij door vrijwilligers aan alle klassen van het basisonderwijs werd gegeven. Er ontstond behoefte om ook aan het niet-levende milieu – bijvoorbeeld het weer – aandacht te besteden. Toen er een subsidie kwam van de gemeente Gouda, ontstond de mogelijkheid om een eigen weerstation aan te schaffen.  Daartoe was kennis van weerinstrumenten, het meten van het weer e.d. van belang. Daarom werd in 1991 Weerclub Gouda opgericht, als zelfstandige werkgroep van kinderboerderij De Goudse Hofsteden.

Onze korte historie
Weerclub Gouda ontwikkelde zich snel. De apparatuur maakte de revolutie in de ontwikkeling van klassieke naar elektronische meetinstrumenten in de afgelopen decennia volop mee, maar bleef ook de klassieke instrumenten trouw in verband met de educatieve taak. Er werd een basisschoolles ontwikkeld voor de bovenbouw, die, in samenwerking met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie ‘De Zwanebloem’, inmiddels al een flink aantal jaren wordt gegeven. Jaarlijks wordt meegewerkt aan de Goudse Hofstedendagen, er is twee keer een weercursus van 4 avonden gegeven aan het publiek. Ook andere publieksactiviteiten werden georganiseerd.

Inhoudelijk groeide Weerclub Gouda ook sterk. Twee van onze jeugdleden werden professioneel meteoroloog en ook de inhoudelijke kennis van de overige leden groeide verder. Bovendien werd ook een zeer ervaren beroepsmeteoroloog lid van de Weerclub Gouda en kwam er een website- en social media deskundige de gelederen versterken. Met de bestaande educatieve, technische en weerinhoudelijke kennis, beschikt Weerclub Gouda nu over een kwalitatief hoogwaardig kennisniveau. Tevens is er een nauwe samenwerking met het semi-professionele weerstation Meteo Gouda (www.meteo-gouda.nl). Kortom, het is is duidelijk dat Weerclub Gouda niet zomaar een club is.

Onze doelen
Het doel van de Weerclub Gouda is tweeledig:

 1. Voorlichting aan:
  1. Scholen: inhoudelijke en materiële steun aan de lessen aan basisscholen en de leskisten over het weer
  2. Publiek: voorlichting van het publiek via weercursussen, weermanifestaties, Weerplein, weervitrine en website
 2. Ondersteunende taken:
  1. Onderhouden van een uitgebreid buitenweerstation en een weervitrine met tal van instrumenten en het aanschaffen van nieuw materiaal.
  2. Het bevorderen van de inhoudelijke kennis van de leden door interne scholing, excursies e.d.
  3. Onderhouden van netwerken, onder andere met andere weerstations

Onze relatie met kinderboerderij De Goudse Hofsteden
Weerclub Gouda is een zelfstandige werkgroep van kinderboerderij De Goudse Hofsteden, met een eigen begroting. In de ruil voor onderhoud van ons weerstation en de educatieve taken hoeft er geen lidmaatschapsgeld te worden betaald. Vergaderruimte en koffie en thee zijn op kosten van de kinderboerderij. Elk jaar is er minimaal één vergadercontact met het bestuur van de kinderboerderij. Op het terrein van de kinderboerderij vindt u ons bekende ‘Weerplein’, met talloze meetinstrumenten en 4 verschillende bodemstructuren voor regenwaterafvoer. Op het terreinbord bij het ‘Weerplein’ ziet u de uitleg ervan:

Onze vergaderingen
Er wordt 6 tot 8 keer per jaar vergaderd op kinderboerderij De Goudse Hofsteden; meestal op de derde maandag van de maand. Tijdens elke laatste vergadering van het seizoen stelt de secretaris een vergaderrooster op voor het komende jaar. Daarin komen ook de financiën en de doelen van dat komende jaar aan bod.

Een vergadering start met een gesprek over het actuele weer. Daarna volgen agendapunten en de avond wordt beëindigd met een inhoudelijk, weergerelateerd onderwerp, afwisselend gepresenteerd door eigen leden.

Onze publieksactiviteiten
Doorgaans worden er twee publieksactiviteiten per jaar georganiseerd. De ‘Goudse Hofstedendagen’ in de maand mei hoort daar altijd bij. Deze activiteit wordt elk jaar geëvalueerd, aangepast en ruim van te voren georganiseerd. Een weercursus, een weermanifestatie en andere activiteiten completeren het geheel.

Onze activiteiten
We streven er naar om elk jaar een excursie of uitje te organiseren en organiseren een onderhoudsdag om feeling te houden met de meetinstrumenten. Indien mogelijk wordt een weerles bijgewoond om onze kennis te updaten en te vergroten.

Lid worden?
Interesse om lid te worden van Weerclub Gouda? Stuur een mailtje naar info@weerclubgouda.nl en we nemen dan snel contact met je op.

 

– Dit document wordt elk jaar geëvalueerd en mogelijk bijgesteld – December 2019