Visie op de komende seizoenen!

 

Menigeen vraagt zich af of er dit jaar opnieuw een extreem droge en uitzonderlijk warme zomer in aantocht is, zoals vorig jaar. Om dit te bepalen moeten we eerst kijken naar de voorgeschiedenis van het weer. Als de winter en het vroege voorjaar gezamenlijk overwegend  droog zijn verlopen zoals in 2018 is de kans op een zeer warme en droge zomer aanmerkelijk groter dan als deze periode nat verloopt. De zon hoeft dan niet eerst grote hoeveelheden vocht te verdampen en kan zodoende het droge aardoppervlak en de lucht daarboven direct flink opwarmen. Voor het verdampen van natte grondoppervlakken is veel energie van de zon nodig en kost dus ook veel tijd.

Tevens is de ligging van de hogedrukgebieden en de lagedrukgebieden van groot belang. In 2018 lagen er maandenlang hogedrukgebieden boven de Britse eilanden en Scandinavië, waardoor er vaak sprake was van een Omega-blokkade. Daardoor bleven depressies boven de Atlantische Oceaan of moesten via een grote omweg, bijvoorbeeld via het Noordpoolgebied of Zuid-Europa hun weg vervolgen. Onze omgeving had zowel in de lente als in de zomer van 2018 continu met dergelijke blokkaden te maken. Tot slot zagen we in het najaar van 2018 een El Niño ontstaan op de Stille Oceaan (ten westen van Ecuador en Peru). Een El Niño is oorspronkelijk een sterke opwarming van de Stille Oceaan voor de kust van Noord-Peru en Ecuador. Een El Niño kan in veel gebieden in de wereld grote gevolgen voor het weer hebben. In onze regio krijgen we na een ”El Niño” aan het eind van het jaar vaak een (zeer) nat voorjaar. De meteorologische lente begon zeer opmerkelijk op 1 maart jl. direct kletsnat. In de eerste helft van maart 2019 (1 tot en met 15 maart) is er in diverse Goudse wijken circa 85 mm. neerslag gevallen. Dit is circa 20% meer dan de normale maandhoeveelheid van 71,0 mm. voor de maand Maart!

Nu is de vraag: Hoe gaan de lente en de zomer van 2019 uitpakken? Wordt het weer zo extreem warm en gortdroog?

Om deze vragen te beantwoorden gaan wij dus eerst even terugkijken of het winterseizoen van ’18/’19 droog is verlopen. Conclusie is dat alle 3 de wintermaanden qua neerslag onder het langjarig gemiddelde (1980-2010) zijn gebleven. Weliswaar is de eerste helft van maart veel te nat verlopen, maar dat hoeft nog geen spelbreker te zijn voor een mogelijk in aantocht zijnde (zeer) warme en droge zomer. Doordat er nog steeds een potentieel neerslagtekort van 110 mm. is sinds 1 april 2018 zal dit water snel wegzakken in de bodem, daarbij geholpen door de nog altijd zeer lage grondwaterstand.

De afgelopen week zagen we een uitloper van het Azoren-hogedrukgebied naar onze omgeving, waardoor het weer sinds afgelopen maandag snel opknapte. De rest van de week was het aanmerkelijk zonniger, droger en warmer dan de eerste helft van maart. Het eerder genoemde hogedrukgebied zorgde zelfs voor een nieuwe blokkade en dit kan wel eens de trendsetter voor zijn voor de ultralange termijn. Diverse weermodellen (met seizoenverwachtingen voor westelijk Europa), waaronder het Franse Meteociel, het Duitse DWD en het Britse ECMWF geven dit al geruime tijd aan. Na het analyseren van de prognostische weerkaarten tot aan het einde van de zomer heb ik een verwachting gemaakt voor deze periode.  

De laatste week van maart zal droog verlopen met een iets bovennormale temperatuur. De zon is vaak in het regionale weerbeeld te zien, maar wordt regelmatig door wolkenvelden gehinderd. De maxima liggen om en nabij 12⁰C. Normaal is het circa 10⁰C in de laatste week van maart.

In April zien we regelmatig hogedrukgebieden ten westen en ten noorden van Nederland. Tot circa 17 april liggen de hogedrukgebieden over het algemeen ten westen van ons land, waardoor er in onze omgeving regelmatig een koele noordenwind waait en de temperaturen vaak iets onder de normale waarden liggen. De tweede helft van april laat hoge druk boven de Scandinavische landen zien, waardoor het bij ons  warmer wordt door oostenwinden. De maand april is gemiddeld de droogste maand van het jaar met 44,1 mm. in Gouda. Deze maandsom zal waarschijnlijk niet gehaald worden in het Groene Hartgebied.

Begin mei laat wederom hogedrukgebieden ten noordwesten van onze omgeving zien, waardoor de zon veel uren zal schijnen. De temperaturen liggen enkele graden boven normaal. Normaal is het overdag circa 14⁰C begin mei.

De zomer van 2019 wordt opnieuw een zeer warme zomer met (Omega)blokkades in het weerpatroon. Het wordt echter geen gortdroge zomer, zoals vorig jaar. Van tijd tot tijd komt het tot zware hoosbuien. Vanaf halverwege mei tot eind juli vrijwel constant warm tot zeer warm. Juni en juli worden dit jaar hoogstwaarschijnlijk de warmste maanden. Eind juni en de tweede helft van juli kunnen extreem warm worden met hittegolven. In het oosten van Nederland wordt waarschijnlijk voor het eerst in de weergeschiedenis 40⁰C geregistreerd. De komende zomer zal weer veel warmterecords op gaan leveren.

Augustus wordt vrij warm tot warm, maar vallen er regelmatig flinke neerslaghoeveelheden door hoosbuien of omvangrijke regengebieden. Augustus kan wel eens extreem nat worden. De kans is echter zeer klein dat deze maand de recordnatte augustus van 2006 gaat verslaan, toen viel er in Gouda maar liefst 316 mm.!

Tenslotte beloofd September een mooie nazomermaand te worden, waarbij de gemiddelde temperatuur circa 1 graad boven normaal uitkomt.