De opbouw van de atmosfeer


SneeuwDe dampkring levert de bouwstoffen voor het weer en maakt leven op aarde mogelijk. Ook beschermt hij ons tegen de ultraviolette straling van de zon. De dampkring bestaat uit vijf afzonderlijke lagen. In de onderste laag, ook wel troposfeer genoemd, speelt 99% van het weer zich af. De andere 4 lagen zijn vooral van invloed op ons klimaat.

Troposfeer
De troposfeer strekt zich vanaf het aardoppervlak uit tot een hoogte van 8 à 16 km. Deze grens hangt af van de hoeveelheid zonnestraling die de aarde bereikt en ligt het laagst boven de polen en het hoogst boven de evenaar. De temperatuur daalt gemiddeld met 7 °C per km. De temperatuurdaling stopt op de grens van de troposfeer. De temperatuur ligt hier rond de -60 °C.

Stratosfeer
De volgende laag, de stratosfeer, strekt zich uit tot een hoogte van 50 km. De temperatuur is hier gestegen tot ongeveer 5 °C. De ozonlaag, die de ultraviolette straling van de zon tegenhoudt, bevindt zich in deze laag. Het grootste deel van de schadelijke straling wordt dan ook in deze laag tegengehouden.

Mesosfeer
Boven de stratosfeer bevindt zich de mesosfeer. Hier neemt de temperatuur af tot –90 °C. De afname stopt op ongeveer 80 km hoogte.

Thermosfeer
In de thermosfeer (ook wel ionosfeer genoemd) neemt de temperatuur sterk toe tot zo’n 1500 °C. Omdat de lucht hier ijl is, merkt men bijna niets van deze hitte. De straling van de zon ontleedt de moleculen in positieve ionen en negatieve elektronen in deze laag. Deze ionen en elektronen weerkaatsen radiogolven van bepaalde golflengten terug en maken zo radiocommunicatie over lange afstanden mogelijk.

Exosfeer
De buitenste laag, de exosfeer, is zeer ijl. Dit komt door de extreem lage druk van de aanwezig gassen. De temperatuur bereikt hier waarden tot boven de 1600 °C.