Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie 'De Zwanebloem' op kinderboerderij de Goudse Hofsteden in Gouda, biedt heel concrete en praktische lessen over planten, dieren, weer - en seizoenen aan voor basisschoolkinderen in de regio Gouda. Ook worden er excursies gegeven en worden lesmaterialen uitgeleend.

Via dit centrum worden dus ook lessen over het weer gegeven en wel voor groep 7-8 van het basisonderwijs. In tegenstelling tot de andere lessen, worden deze lessen gegeven op de benedenverdieping, vanwege de vele weerinstrumenten die in de weervitrine daar zijn opgesteld.

Een deel van de les vindt buiten plaats op het Weerplein.

De les is zeer praktisch voor kinderen.

Kenmerkend voor de les is:

  • Zelf echt onderzoeken en dus aan “wetenschap” doen en via concrete eigen ontdekkingen de wetten en processen die het weer veroorzaken leren begrijpen (Brain-based learning). Ze zetten ook een klein onderzoekje op naar temperatuurverschillen. Zelf onderzoeken betekent dat de kennis uit het onderzoekje volgt. Het is dus niet de bedoeling eerst de kinderen te vertellen wat uit de proef moet komen en waarom. Zo werkt wetenschap niet.
  • Zelf aan techniek doen. De kinderen onderzoeken allerlei dingen die mensen gemaakt hebben om het weer te meten (techniek onderzoeken) en worden gestimuleerd zelf eenvoudige weerinstrumenten te maken (techniek maken).
  • In de les wordt geprobeerd waar zinvol verbanden te leggen met kennis uit andere vakken, zoals rekenen, taal, aardrijkskunde, biologie, handvaardigheid etc, zodat kennis breed verankerd wordt. Af en toe wordt wat drama en spel gebruikt om zaken te verduidelijken.
  • Soms wordt gericht op de zone voor nabije ontwikkeling en worden kinderen wat uitgedaagd. Tenslotte gaan ze binnen niet al te lange termijn naar de middelbare school.
  • In de les komt veel aan bod en hoewel heel praktisch zal niet alles alleen via deze les beklijven. Daarom is er een uitgebreide beschrijving van de les die kinderen op deze website kunnen lezen.

  Contact: Centrum voor Natuur- en Milieueducatie 'De Zwanebloem'. Tel. (0182) 57 20 33 en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.