Reden van bestaan

De educatieve tak van de Kinderboerderij Gouda had van 1985-1990 al een groot aantal lessen over planten en dieren ontwikkeld die op de leszolder van de kinderboerderij door vrijwilligers aan alle klassen van het basisonderwijs werden gegeven. Er ontstond behoefte om ook aan het niet levende milieu bv. het weer aandacht te besteden. Toen er een subsidie kwam van de gemeente ontstond de mogelijkheid om een eigen weerstation aan te schaffen.  Daartoe was kennis van weersinstrumenten, weer meten e.d. van belang en daarom werd in 1991 de Weerclub Gouda, als zelfstandige werkgroep van de Kinderboerderij opgericht.

Korte historie

De weerclub ontwikkelde zich snel. De apparatuur maakte de revolutie in de ontwikkeling van klassieke naar elektronische meetinstrumenten in de afgelopen decennia volop mee, maar bleef ook de klassieke instrumenten trouw in verband met de educatieve taak. Er werd een basisschoolles ontwikkeld voor de bovenbouw, die in samenwerking met het Educatief Centrum de Zwanebloem al een flink aantal jaren is gegeven. Jaarlijks wordt meegewerkt aan de Goudse Hofsteden dagen, er is 2 keer een Weercursus van 4 avonden gegeven aan het publiek en ook andere publieksactiviteiten werden georganiseerd.

Inhoudelijk groeide de weerclub ook sterk. 2 van onze jeugdleden werden professioneel meteoroloog en ook de inhoudelijke kennis van de overige leden groeide. Bovendien werd ook een zeer ervaren beroepsmeteoroloog lid van de weerclub en kwam er een website/social media deskundige de gelederen versterken. Met de bestaande educatieve, technische en weerinhoudelijke kennis, beschikt de weerclub nu over een kwalitatief hoogwaardig kennisniveau. Voeg daarbij dat één van onze leden wekelijks te horen is op de lokale/regionale radiozender en de link met het semi-professionele weerstation Meteo-Gouda (www.meteo-gouda.nl) en het wordt duidelijk dat Weerclub Gouda niet zomaar een club is.

Doelen

Het doel van de Weerclub Gouda is tweeledig: 

 1. Voorlichting aan:
  1. Scholen. Inhoudelijke en materiële steun aan de lessen aan basisscholen en de leskisten over het weer
  2. Het publiek: Voorlichting van het publiek via weercursussen, weermanifestaties, weerplein, weervitrine en website
 2. Ondersteunende taken:
  1. Onderhouden van een uitgebreid buiten weerstation en een weervitrine met tal van instrumenten, inclusief het nieuw aanschaffen van materiaal.
  2. Het bevorderen van de inhoudelijke kennis van de leden door interne scholing, excursies e.d.
  3. Onderhouden netwerken, onder andere met andere weerstations

 

Relatie met de boerderij

De weerclub is een zelfstandige werkgroep van de kinderboerderij, met een eigen begroting. In de ruil voor onderhoud van het weerstation en de educatieve taken hoeft er geen lidmaatschapsgeld te worden betaald. Vergaderruimte en koffie en thee zijn op kosten van de boerderij. Elk jaar is er minimaal 1 vergadercontact met het bestuur van de boerderij.

Taken en plichten

Elk weerclub lid verplicht zich tot een bepaalde functie of taak, passende bij de belangstelling , specifieke kennis en de beschikbare tijd. Alleen zo kunnen de doelstellingen worden bereikt. Van de leden wordt verwacht een substantieel deel van de vergaderingen te bezoeken.

Vergaderingen

Er wordt in principe 6-8 keer per jaar vergaderd op maandagen op de boerderij. In principe de 3e maandag van de maand. Elke laatste vergadering van het seizoen stelt de secretaris een vergaderrooster op voor het komende jaar. Dan komen ook de financiën aan bod en de doelen van dat komende jaar.

Een vergadering start met een praatje over het actuele weer. Daarna volgen bespreekpunten en de avond wordt beëindigd met een inhoudelijk onderwerp, afwisselend gepresenteerd door de leden.

Publieksactiviteiten

In principe worden er twee publieksactiviteiten per jaar georganiseerd. De Goudse Hofsteden dagen hoort daar in principe altijd bij. Deze activiteit wordt elk jaar geëvalueerd, aangepast en ruim van te voren georganiseerd. Weercursus, weermanifestatie e.a. activiteiten completeren de zaak.

Clubactiviteiten

We streven er naar om elk jaar een excursie of uitje te organiseren en organiseren een onderhoudsdag om feeling te houden met de instrumenten. Indien mogelijk wordt een weerles bijgewoond.

 

 

Dit document wordt elk jaar geëvalueerd en mogelijk bijgesteld