Maandoverzicht September 2014

Temperatuur 

De (uurlijks gemeten) gemiddelde temperatuur kwam uit op 17,63 graden Celsius in  september 2014, 3,13 graden Celsius warmer dan normaal voor  september. Normaal is 14,5 graden Celsius. Met deze (uurlijks gemeten) gemiddelde temperatuur (17,63 graden Celsius) was  september 2014 maar  liefst 2,26 graden Celsius warmer dan  september 2013 (15,37 graden Celsius)! De herfstmaand september 2014 was zelfs warmer dan de zomermaand augustus, qua uurlijks gemeten gemiddelde temperatuur.                                                                                                                

September had een uurlijks gemeten temperatuur van 17,63°C, tegenover 17,40°C voor augustus 2014.                                                                                                                                              

September is de achtste te warme maand van 2014.

De hoogste temperatuur werd bereikt op donderdag 18 september 2014 om 16.20 uur, het was op dit tijdstip +28,5 graden Celsius.  

De laagste temperatuur werd bereikt op dinsdag 23 september 2014 om 08.05 uur, de temperatuur was op dit tijdstip +10,0 graden Celsius.

Er waren geen koele dagen in  september 2014, waarbij de maximum-temperaturen op een dag onder 10 graden Celsius bleven.

Er was 1 te koude dag, 1 dag had een normale temperatuur en 28 dagen waren (veel) te warme dagen in  september 2014.

In  september 2014 waren er geen tropische dagen, waren er 7 zomerse en 24 warme dagen op te tekenen.

In totaal heeft dit jaar tot en met 30 september in totaal 125 warme dagen opgeleverd, daarvan waren er 41 zomerse dagen en 8 tropische dagen.

Er waren in september 2014 16 ADS-dagen. Een opmerkelijk verschil met augustus 2014, augustus had er maar 3.  

In totaal zijn er nu 54 ADS-dagen te Gouda in de warme zomer van 2014 opgetekend. Een stijging van 25,6% t.o.v. vorig jaar.

Vorig jaar waren dit tot en met 30 september 2013 in totaal 43 ADS-dagen.

 

Neerslag 

De meeste neerslag viel op woensdag 24 september, op deze woensdag viel 12,6 mm. regen te Gouda-noord.

Hoogste neerslagsom in 1 uur was op maandag 7 september 2014: 10,2 mm. (donderdag 7 september 2014 - 13.00 uur-14.00 uur).

De maximale raintate van September 2014 is 86,6 mm./uur op woensdag 24 september 2014 om 18.15 uur.

De gemiddelde etmaalsom kwam in  september 2014 uit op 1,9 mm.

Er waren in september 14 neerslagdagen te noteren te Gouda-noord.

Daarvan waren er 10 dagen met regen, andere vormen van neerslag zoals hagel kwamen niet voor in september 2014.

Op 1 dag in september 2014 viel er veel regen, 10 mm. of meer, woensdag 24 seotember.

 

Neerslaggegevens Gouda

Te Gouda-noord was  september 2014 een stuk droger dan september 2013! Dit jaar 18,8 mm. neerslag, vorig jaar 122,6 mm. neerslag te Gouda-noord.

In het eerste 9 maanden van 2014 is er een neerslagsom van 565,8 mm. gevallen te Gouda-noord, normaal is 620,5 mm.

Een neerslagtekort van -54,7 mm. over de eerste 9 maanden van 2014.

Neerslaggegevens weerstations Gouda-September 2014

 

Normaal: 87,2 mm.

87,2

 

 

 

 

Weerstation

Neerslagsom in mm.

Anomalie in mm.

Anomalie in %

Gouda-Bloemendaal Noord (Weerplein Weerclub)

14,6

-72,6

-83,26%

Gouda-Bloemendaal Zuid (Meteo Gouda)

15,8

-71,4

-81,88%

Gouda-Centrum

14,8

-72,4

-83,03%

Gouda-Goverwelle

21,6

-65,6

-75,23%

Gouda-Kort Haarlem

16,8

-70,4

-80,73%

Gouda-Noord

18,8

-68,4

-78,44%

Gouda-Plaswijck

15,4

-71,8

-82,34%

Gouda-Slagenbuurt

20,9

-66,3

-76,03%

Gouda-Windrooskwartier

14,4

-72,8

-83,49%

 

 

 

 

Gemiddelde Goudse neerslagstations September 2014

17,01

-69,86

-80,49%

Maximum

21,60

-65,60

-75,23%

Minimum

14,40

-72,60

-83,49%

Verschil minimum/maximum (September 2014)

7,20

 

 

In Gouda is in  september 2014 gemiddeld over alle neerslagmeters maar 19,51% van de normale hoeveelheid gevallen (Normaal Gouda = 87,2 mm.).

Waarnemer Gouda-Goverwelle Gert Olbertijn ving het meeste op, 21,6 mm. (-75,23% t.o.v. normaal).

Waarnemer Gouda-Windrooskwartier Paul Vermaas heeft het minste opgevangen, namelijk 14,4 mm. (-83,49% t.o.v. normaal).

Maart, April, Juni en September waren te droge maanden. Januari, Februari, Mei, Juli en Augustus te nat.

In  september 2014 is te Gouda-noord gemiddeld (-)78,44% minder neerslag gevallen dan normaal voor  september. Afgerond -78%.

Het potentieel neerslagoverschot is -47,2 mm. voor september 2014. Er is 18,8 mm. neerslag gevallen, en er is 65,8 mm. verdampt.

Het totaal potentieel neerslagtekort (1 april tot en met 30 september) is uitgekomen op -158,4 mm. Een tekort van maar liefst bijna 16 cm. dit jaar.

Potentieel neerslagtekort/neerslagoverschot 1 april 2014 t/m 30 september 2014

-158,400

 

Verdamping

De verdamping was dit jaar in september 65,8 mm. per vierkante meter.

In  september 2013 was dit 56,3 mm. per vierkante meter.

Dit jaar dus 9,5 mm. per vierkante meter meer verdamping dan vorig jaar, dit is mede veroorzaakt daardat er dit jaar in september veel minder regen viel dan vorig jaar en ook dat er iets meer zon was dan in september 2013.

 

Mist     

 

In  september 2014 werd er op 1 dag mist waargenomen, namelijk vrijdag 12 september in de ochtend tussen 8.00 uur en 9.30 uur met een zicht van ±300 meter.

Grondmist en slootmist kwamen wel op enkele dagen voor, in alle gevallen aan en/of buiten de stadsgrenzen van Gouda. Een enkele keer ook binnen de bebouwde kom, zoals op het Thorbeckeveld en op de voetbalvelden van Olympia.

Er zijn dit jaar tot nog toe maar 3 mistdagen geregistreerd, vorig jaar waren dit er 8. Normaal over een heel jaar is circa 70!

 

Onweer 

Er werd in september 2014 op 1 dag onweer waargenomen te Gouda, dit was in de middag van woensdag 24 september tijdens de passage van een noordoost-zuidwest georiënteerd koufront.

Weerlicht werd op geen enkele dag waargenomen in september 2014 te Gouda.

Aantal dagen met onweer

1

Tijdvak van 0:00 tot 5:59

0

Tijdvak van 6:00 tot 11:59

0

Tijdvak van 12:00 tot 17:59

1

Tijdvak van 18:00 tot 23:59

0

Aantal dagen met weerlicht

0

 

Zonneschijn(duur) 

Het aantal zonuren in  september 2014 te Gouda kwam uit op 175,4 zonuren (175 uren en 24 minuten). Normaal voor Gouda is 143,3 zonuren in  september. (langjariggemiddelde 1980-2010). De zon scheen dus +22,4% langer t.o.v. normaal.

Ten opzichte van normaal 143,3 zonuren scheen de zon dus  32,1 zonuren langer.

De zon scheen gemiddeld 5,8 uren per dag in september 2014, op 5 dagen scheen de zon meer dan 10 uren.

Vorig jaar ( september 2013) scheen de zon 147,4 uren in Gouda en was daarmee minder zonniger dan september 2014 (175,4 zonuren).

In  september 2014 kwamen geen zonloze dag voor in Gouda.

De dag(en) met de meeste zonuren in  september 2014 was maandag 8  september met  11,5 zonuren (11 uren en 30 minuten).

De dag(en) met de minste zonuren in  september 2014  was vrijdag 5  september met 0,3 zonuren (0 uren en 18 minuten).  

De hoogst gemeten UV-index werd bereikt op  woensdag 3 september 2014 (14.55 uur) met 5,2 (matige zonkracht), dit is altijd nog 0,1 hoger dan de hoogst gemeten UV-index van augustus (UV-index 5,1 op 16 augustus - 14.00 uur).

De gemiddelde UV-index over de gehele maand  september 2014 bedroeg 3,24. In september 2013 was de gemiddelde UV-index over de gehele maand 3,69.

Deze gemiddelde UV-index van september 2014 is 0,61 lager dan de gemiddelde UV-index van augustus 2014,deze was in augustus 3,85.

Vorig jaar (2013) had Gouda tot en met 30 september  1479,3 zonuren.                                                                                                                                     

Dit jaar scheen de zon maar liefst 1584,7 uren t/m30 september.

Dit jaar maar liefst 105,4 zonuren meer (+7,12%) t.o.v. vorig jaar!

De normale jaarsom (1650 u.) qua zonneschijn is daarmee al bijna bereikt! 

                                                                                                   

Als de zonnige trend doorzet de komende maanden zou 2014 wel eens het zonnigste jaar allertijden kunnen worden.

In het eerste 9 maanden van 2014 waren er precies 260 dagen met zon en 13 dagen waarop de zon helemaal niet zien was.

Het aandeel zonnige dagen is daarmee 20x zo hoog als de zonloze dagen.

Totalen eerste 9 maanden 2014:

Totaal aantal neerslagdagen 2014

158

Totaal aantal regendagen 2014

149

Totaal aantal hageldagen 2014

8

Totaal aantal ijsregendagen 2014

1

Totaal aantal ijzeldagen 2014

0

Totaal aantal sneeuwdagen 2014

1

Totaal aantal natte sneeuwdagen 2014

0

Totaal aantal droge dagen 2014

115

Totaal aantal mistdagen 2014

3

Totaal aantal mistdagen (<1000 m.) 2014

2

Totaal aantal mistdagen (< 200 m.) 2014

0

Totaal aantal mistdagen (<50 m.) 2014

1

Totaal aantal onweerdagen 2014

22

Totaal aantal weerlichtdagen 2014

3

Totaal aantal zondagen 2014

260

Totaal aantal zonloze dagen 2014

13

Totaal aantal zonuren 2014

1584,7

Gemiddelde UV-index

3,24

 

September 2014

Weerbeeld

 

 

maandag 1 september 2014

In de vroege ochtend buiten de bebouwde kom van Gouda grondmist. In de loop van de ochtend een zeer lichte regenbui. Overdag zonnige perioden, cumulus (CU) humilis (hum.), later ook cumulus (CU) mediocris (med.). Vooral in de avond regenbuien (cumulonimbus (CB)) tijdens de passage van een buienlijn. Om ±20.00 uur een regenboog. 7,4 zonuren.

dinsdag 2 september 2014

In de nacht en ochtend wolkenvelden, stratocumulus (SC)/altocumulus (AC). In de loop van de dag flike zonnige perioden.In de tweede helft van de avond passage van een noordwest-zuidoost georiënteerde occlussie (zwakke occlussie). In de frontale zone van de occlussie vochtige lucht. Vanaf 19.00 uurvormt zich een grondinversie.

Bij de occlussie stratocumulus (SC), overigens cumulus (CU) humilis (hum.)/cumulus (CU) mediocris (med.). 6,8 zonuren.

woensdag 3 september 2014

In de nacht en ochtend buiten de bebouwde kom van Gouda grondmist.

Overdag flinke zonnige perioden, cumulus (CU) humilis (hum.)/ cumulus (CU) mediocris (med.), later stratocumulus (SC).

10,7 zonuren.

donderdag 4 september 2014

Overdag vrij zonnig, in de vroege ochtend wolkenvelden (stratocumulus (SC)/altocumulus (AC)). In de loop van de middag cumulus (CU) mediocris (med.).In de eerste helft van de avond vormt zich een zwakke grondinversie.In de middag is het de lucht onder een subsidentie-inversie onstabiel van opbouw tot rond 4000 voet (1200 meter). 10,6 zonuren.

Nederland bevindt zich aan de zuidwestflank van een omvangrijk Hogedrukgebied  bij de Baltische staten.

vrijdag 5 september 2014

In de loop van de middag passage van een vore. Geheel bewolkt en weinig wind. Slechts 0,3 zonuren.

zaterdag 6 september 2014

De gehele dag zwaar –tot geheel bewolkt, stratocumuluis (SC)/ stratus (ST).

In de avond vlak voor zonsondergang stratocumuluis (SC)/ altocumulus (AC).

zondag 7 september 2014

Flinke zonnige perioden, stratocumulus (SC)/altocumulus (AC)/ cumulus (CU) humilis (hum)/cumulus (CU) mediocris (med).

Vanaf 19.00 uur vormt zich een zwakke grondinversie in de onderste 500 voet van de atmosfeer.

In de avond sterk opklarend.

maandag 8 september 2014

Rug van hoge druk (west-oost georiënteerd) boven het zuiden van Nederland. Een zwakke occlussie boven het noorden van Nederland naar het zuiden trekkend. Vrij zonnig, cumulus (CU) humilis (hum.) en enkele cumulus (CU) mediocris (med.).

In de avond onbewolkt.

dinsdag 9 september 2014

Zwaar –tot geheel bewolkt, stratocumuluis (SC)/ stratus (ST).

Tussen 10.30 uur en 11.30 uur lichte motregen.

Aaan het eind van de middag enkele kortdurende zonnige perioden.

Overdag is er een subsidentie-inversie tot rond 5000-5500 voet.

Vlak voor zonsondergang mammatus.

woensdag 10 september 2014

Overdag is er een subsidentie-inversie tot rond 3000-3500 voet.

Wolkenvelden (stratocumuluis (SC)), bij zonnige perioden cumulus (CU) humilis (hum)/cumulus (CU) mediocris (med).

donderdag 11 september 2014

In de nacht heiig en een afwisseling van enkele wolkenvelden en opklaringen. Halverwege de middag passage  van een noordwest-zuidoost georiënteerde trog (zonder neerslag),  cumulus (CU) mediocris (med.).

Na trogpassage drogere en schonere lucht.

Onbewolkte avond.

vrijdag 12 september 2014

Heldere, onbewolkte nacht. In de ochtend tussen 8.00 uur en 9.30 uur mist, zicht ±300 meter. Na het oplossen van de mist een zonnig verloop van de ochtend.

In de middag flinke perioden met zon,

cumulus (CU) humilis (hum.)/cumulus (CU) mediocris (med.).

Onbewolkte avond. Zonsondergang met avondrood.

zaterdag 13 september 2014

In de ochtend nevel, buiten de bebouwde kom van Gouda grondmist.

In de ochtend stratocumulus (SC)/cumulus (CU) humilis (hum)/ cumulus (CU) mediocris (med), halverwege de ochtend oplossend. Daarna vrij zonnig met cumulus (CU) humilis (hum).

In de avond cumulus (CU) humilis (hum.).

zondag 14 september 2014

Aan de zuidflank vaan een hogedrukgebied boven Scandinavië voert een noordoostelijke stroming polaire lucht aan. In de bovenlucht trekt een Lagedrukgebied vanuit de Duitse Bocht naar het westen.

Overdag stratocumulus (SC)/cumulus (CU) humilis (hum.)/ cumulus (CU) mediocris (med.) en een enkele cumulus (CU) congestus (con.).

In de loop van de avond vormt zich nevel, daarbij is het in de avond grotendeels onbewolkt, omdat de convectieve bewolking na 18.00 uur oplost.

maandag 15 september 2014

Overdag zonnige perioden, stratocumulus (SC)/cumulus (CU) humilis (hum.)/ cumulus (CU) mediocris (med).

Boven het noordoosten van Nederland bevindt zich occlussie, in west-noordwestelijk richting wegtrekkend.

dinsdag 16 september 2014

In de nacht en vroege ochtend grondmist (ook op het Thorbeckeveld). Na het oplossen van de grondmist zonnige perioden, stratocumulus (SC)/altocumulus (AC), later

cumulus (CU) humilis (hum.)/ cumulus (CU) mediocris (med.) en een enkele cumulus (CU) congestus (con.).

Na 18.00 uur vormt zich geleidelijk een grondinversie, waaronder de lucht vochtig wordt.

woensdag 17 september 2014

In de nacht vrijwel onbewolkt, enkele cirri. Overdag vrij zonnig met cumulus (CU) humilis (hum) en cirrus (CI).

Na 16.00 uur vormt zich een grondinversie.

donderdag 18 september 2014

De grondinversie wordt in de loop van de ochtend opgeruimd, waarna de opbouw onstabiel wordt tot 5000 voet.

Een oostelijke stroming voert polaire lucht aan.

Bewolking:stratocumulus (SC)/altocumulus (AC)–6000-8000 vt, toppen tot FL100.

Rond het middaguur vorming van cumulus (CU) rond 4000 vt, toppen rond 5000 vt.

vrijdag 19 september 2014

In de nacht en ochtend zware nevel. In de middag passage van een zwakke vore (noordoost-zuidwest georiënteerd).

zaterdag 20 september 2014

In de nacht windstil en vorming van zware nevel, later ook grondmist en mistbanken. Rond 9.00 uur oplossende nevel, grondmist en mistbanken. Vanaf 9.30 uur zonnige perioden en cumulus (CU) mediocris (med)/ cumulus (CU) congestus (con.).

In de middag ook towering cumulus (TCU)/cumulonimbus (CB) (op afstand).

zondag 21 september 2014

In de nacht en ochtend wolkenvelden, stratocumulus (SC)/ altocumulus (AC)/stratus (ST). In de middag zonnige perioden, cumulus (CU) humilis (hum.)/cumulus (CU) mediocris (med.).

Rond 16.00 uur enkele spatten regen.

In de avond stratocumulus (SC)/ altocumulus (AC).

maandag 22 september 2014

Aan de oostflank van een Hogedrukgebied boven

Groot-Brittannië wordt met een noordwestelijke stroming maritieme poalaire lucht aangevoerd.

De opbouw is onstabiel tot 7000 vt.

Bewolking: stratus (ST, later stratocumulus (SC)/

cumulus (CU) humilis (hum.)/ cumulus (CU) mediocris (med.) en towering cumulus (TCU).

In de avond vrijwel onbewolkt, enkele cirri.

dinsdag 23 september 2014

In de nacht onbewolkt.

Een noord-zuid georiënteerd warmtefront trekt gedurende de dag van west naar oost over het land. Er valt geen neerslag uit het warmtefront.

In de ochtend en middag stratocumulus (SC)/altocumulus (AC).

woensdag 24 september 2014

Aan de zuidflank van een Lagedrukgebied boven Scandinavië voert een westelijke stroming maritiem polaire lucht aan. Een noordoost-zuidwest georiënteerd koufront bereikt in de loop van de ochtend het noordwesten, trekt oostwaarts en verlaat aan het eind van de middag het oosten.

Achter het koufront is de aangevoerde lucht polair en onstabiel van opbouw tot boven FL100.

Een opvolgende (bovenlucht-)trog bereikt aan het eind van de middag het westen.

In de ochtend nu en dan zon, wolkenvelden (altostratus) overheersen.

In de middag enkele onweersbuien tijdens koufrontpassage.

In de avond regenbuien. Bewolking:stratus (ST)/

stratocumulus (SC)/cumulonimbus (CB)/

cumulus (CU) mediocris (med.)/cumulus (CU) congestus (con.).

donderdag 25 september 2014

In de nacht een enkele lichte regenbui.

Overdag wisselend bewolkt en zonnige perioden.

Subsidentie-inversie rond 4000 vt, polaire lucht – onstabiel van opbouw.

Vanaf het begin van de avond wordt de subsidentie-inversie stabiel van opbouw onder 3000 vt.

In de ochtend altocumulus (AC)/cirrocumulus (CC), in de middag stratocumulus (SC)/cumulus (CU) humilis (hum.)/ cumulus (CU) mediocris (med).

vrijdag 26 september 2014

In de nacht passage van een zwak warmtefront en met een westelijke stroming wordt zachte en vrij vochtige lucht vanuit de zuidelijke oceaan aangevoerd. Met deze stroming trekt ook nog een koufront mee dat in de loop van de dag voor wat lichte regen of motregen zorgt. Dit front komt boven het zuiden van ons land of België tot stilstand. De fronten behoren bij een diepe herfstdepressie (970 hPa) die gelukkig ver weg, ten noordoosten van IJsland, ligt. De kerndruk zal deze avond dalen tot 951 hPa.

Zichten lopen gedurende de dag terug naar minder dan 5 km.

zaterdag 27 september 2014

In de nacht brede opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden.

Tijdens opklaringen ontstaat een grondinversie, waardoor nevel en grondmist ontstaan.

De nevel en grondmist lossen rond 9.00 uur op, waarna het vrij zonnig wordt met cumulus (CU) humilis (hum.)/ cumulus (CU) mediocris (med), enkele velden stratocumulus (SC) en nu en dan ook cirrus (CI). Een Hogedrukgebied boven Duitsland zorgt voor een zwakke zuidelijke stroming. De opbouw is onstabiel tot op 5000 vt (subsidentie-inversie). In de avond ontstaat na 20.00 uur een grondinversie, waaronder de lucht vochtiger wordt.

zondag 28 september 2014

Nederland ligt aan de westflank van een Hogedrukgebied boven Centraal-Europa. Hierdoor wordt droge lucht aangevoerd en de opbouw is onstabiel tot 5000 voet.In de ochtend velden altocumulus (AC)/cirrus (CI) en nevel.

Ochtendrood. Vanaf 10.30 uur vrij zonnig met cirrus (CI). In de middag rond 14.00 uur en 15.30 uur een Halo met bijzonnen om de zon waarneembaar. In de avond vanaf 20.00 uur ontstaat er een grondinversie, waardoor er nevel en grondmist ontstaat buiten de stadsgrenzen van Gouda. In de avond zijn er brede opklaringen.

maandag 29 september 2014

In de nacht eerst opklaringen, later toenemende bewolking (vooral in de ochtend), stratocumulus (SC)/altostratus (AS).

In de tweede helft van de middag en de eerste helft van de avond een trogpassage (oost-west georiënteerd) met lichte (mot-)regen. In de avond opklaringen.

dinsdag 30 september 2014

In de nacht en ochtend enkele lichte regenbuien. Overdag overheersen de bewolkte perioden, maar er zijn ook flinke zonnige perioden.

In de avond brede opklaringen.